Funktioner

Förmögenhets­förvaltning

Vår modul för förmögenhetsförvaltning ger dig ett komplett stöd för att sköta både din diskretionära och rådgivande förvaltning, inklusive:

 • Översikt över alla dina kunders innehav och möjlighet att få en konsoliderad vy över samtliga depåer hos kund, samtidigt.
 • Avancerad order-blotter med möjlighet att lägga ordrar direkt hos handelssystemen (t.ex. Infront) eller via generella gränssnitt som FIX.
 • Förvaltning av modellportföljer i flera nivåer och möjlighet till rebalansering och blockhandel i aktier, ETF:er och fonder.

Rådgivningsportal

Sharpfins modul för rådgiving och "Lär känna din kund" innehåller bl.a.

 • Standardiserade processer för dokumentation av kund enligt MiFID II- och IDD-regelverken
 • Möjlighet att helt själv eller med vår hjälp förvalta din kunddokumentation direkt i systemet
 • Säkert utskick av dokumentation för elektronisk signering till kunder och anställda på bolaget

Riskhantering

Med Sharpfins modul för riskhantering kan du säkerställa att kunderna har överenskommen risknivå genom att använda funktionalitet för:

 • Monitorering i realtid av dina kunders allokering genom vår flexibla, egenutvecklade riskhanteringsmotor
 • Beräkning av de vanligaste riskmåtten som volatilitet och VaR för en fördjupad analys av dina kunders risknivå
 • Risksimuleringar före affär och körningar på daglig basis för att säkerställa att kunderna har rätt risk

Förmögenhets­administration

Vår modul för förmögenhetsadministration ökar effektiviteten och reducerar kraftigt det manuella arbetet genom

 • En enkel och snabb beräkning av förvaltningsavgifter för olika frekvens och avgiftsstrukturer
 • Att visa hur mycket likviditet kvarstår på kunddepåerna efter dragna avgifter för att undvika att kunderna får negativa saldon
 • Att per knapptryck ta ut debiteringsunderlag som kan skickas till din depåbank för fakturering

Rapportering

Kommunicera med dina kunder i ditt företags grafiska profil och bildspråk genom vår anpassade rapportering

 • Välj mellan en rapport på enskild depå eller en konsoliderad rapport på en kunds alla tillgångar samlat
 • Lägg till jämförelseindex för att visa kunderna resultatet av din förvaltning
 • Konfiguera rapporterna dynamiskt för att anpassa innehållet för respektive kund

Kundportal

Vår kundportal blir som en förlängning av er hemsida och en kommunikationskanal till era kunder, helt i er grafiska profil

 • Säker inloggning med svenskt BankID eller likvärdig lösning för utländska användare
 • En unik möjlighet för era kunder att se innehav och avkastning konsoliderat för flera depåbanker eller onoterat, vilket ingen bank kan lösa
 • En säker kommunikationskanal där ni kan kommunicera känslig information med era kunder på ett GDPR-säkert sätt

Vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande nedan.

Kontakta oss

Sales
Stockholm
sales@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77
Support
Stockholm
support@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77

Address

Vasagatan 10, 4tr

111 20 Stockholm