Det är dags att digitalisera processerna kring flytt av pensions­försäkringar

Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu: i förra veckan lämnade finansminister Åsa Lindhagen in ett lagförslag om att fri flytträtt av pensionsförsäkringar även ska gälla försäkringar tecknade före år 2007. Vi har pratat med Helena Palmgren, grundare och exekutiv rådgivare på Palmgren & Bähr, om vad lagändringarna innebär för pensionssparare och kapitalförvaltare och varför det nu är extra viktigt att digitalisera processerna för återköp och pensionsflyttar.

helena palmgren

Försäkringsbranschen ses traditionellt som en konservativ bransch där stora förändringar sällan tycks vara en del av vardagen. Det stämmer dock inte när det kommer till pensioner: bara sedan januari 2020 har flytträtten effektiviserats för individuella livförsäkringar tecknade efter 1 juli 2007 och i april i år utökades flytträtten för fond- och depåförsäkring genom införandet av ett avgiftstak på max 600 kronor vid flytt. Häromveckan kom nyheten att regeringen skickat ytterligare ett lagförslag på remiss, där även pensionsförsäkringar tecknade före år 2007 omfattas av den flytträtten. En av de stora kämparna för fri flytträtt av pension har länge varit Helena Palmgren, som i tjugo års tid jobbat för att pensionsspararna själva ska ha möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt pensionskapital.

Varför tror du att det tagit så lång tid att införa fri flytt av pensionsförsäkringar?

– Försäkring i sig är en komplex produkt, som blir desto mer komplex att försöka förändra. Olika förvaltningsformer, försäkringsteknik och ömsesidiga principer har å ena sidan haft stor påverkan, de många kockarna och antalet stakeholders å den andra. Förändringar av denna dignitet måste självfallet ske på ett tryggt sätt för alla inblandade och debatten har gett positiva sidoeffekter såsom förstärkt konsumentskydd, säger Helena och fortsätter:

– Men det främsta skälet till tidsutdräkten är mest troligt kommersiellt. Aktörerna som har suttit på det enorma pensionskapitalet har tjänat mer på att bevara status quo, och man kan inte sticka under stol med att detta bidragit till att förändringsarbetet varit tungrott. Särskilt när det gäller de fond- och depåförsäkringar tecknade före 2007, där kunden har stått risken och där cirka 142 miljarder kronor fortfarande är inlåsta.

Digitalisering av processer ett måste för framtidens försäkringsbransch

Helena tror att den friare flytträtten kommer att innebära stora förändringar för försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen de kommande åren. Särskilt avseende de många manuella administrativa processer som fortfarande gör sig gällande. Branschen ligger smärtsamt efter när det kommer till digitalisering av denna ärendetyp.

– Vi behöver digitalisera och standardisera processerna kring flytt av pensionsförsäkringar. Det är inte hållbart att det krävs så många blanketter och fysiska underskrifter för en pensionsflytt. Särskilt inte när man ser till hur lätt vi flyttar andra pengar digitalt, exempelvis från bank till bank.

Helena menar att det är en hygienfaktor att kunna flytta en pensionsförsäkring idag, likaså att detta sker ansvarsfullt, väldokumenterat och digitalt för alla inblandades skull.

– Året är trots allt 2021: vi kan inte hänga kvar vid gamla manuella processer som kräver enorma mängder tid och resurser och därför blir onödigt dyra. För att försäkrings- och kapitalförvaltningsbolagen ska kunna hantera den ökade efterfrågan om flexibilitet behöver de egna processerna anpassas och standardiseras. Enskilda bolag kan inte internt försöka uppfinna hjulet på nytt utan behöver söka stordriftsfördelar via gemensam standard och kommunikation. Först då kommer vi att kunna röra oss framåt och fokusera än mer på våra unika konkurrensfördelar och relationsstärkande kundupplevelser.

Framtidens försäkringsbransch är transparent och hållbar

Transparens och spårbarhet är ytterligare två anledningar till varför det är så viktigt att digitalisera processerna kring pensionsflytt enligt Helena.

– Att digitalisera till exempel kundanskaffnings- och rådgivningsprocessen kommer att öka spårbarheten, tilliten och möjlighet till relevant uppföljning. Det är bra för både kunder och rådgivare – produktbolagen kan se vilka råd de har gett till kund och när, samt hur väl det har utvecklats. Kunden i sin tur får med transparens och översikt möjlighet att fatta medvetna beslut på bra bedömningsgrunder.

Avslutningsvis tror Helena att flytträtt av pension och digitaliseringen av tillhörande processer har stor potential när det kommer till hållbarhet.

– Vi talar om mycket stora summor pengar: det totala förvaltade pensionskapitalet i Sverige uppgår till drygt sju tusen miljarder kronor, varav våra tjänstepensioner utgör hälften. Tänk vad mycket nytta vi kan göra med de pengarna om vi aktivt investerar dem hållbart. Det har alltid varit en utmaning att få människor att intressera sig för sin pension, särskilt de unga. Men nu när det finns bättre möjlighet att göra hållbara val blir allt fler intresserade av sina pensionsinvesteringar. Det är oerhört roligt att se! Om vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för att flytta mer pensionspengar till hållbara investeringsformer, samt spara in på papper och annat resursslöseri genom att digitalisera våra processer, har vi gjort en stor insats för miljön, våra företag, pensionssparare och framtida generationer. Plus att vi alla får mer att leva för när vi slutar jobba! En solklar win-win.

Publicerad: 2021 05 26

Kontakta oss

Sälj

+46 (0)10 585 82 77

sales@sharpfin.com

Adress

c/o Katalysen & Partners AB

c/o WeWork

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm, Sweden

Support

+46 (0)10 585 82 77

support@sharpfin.com