3 utmaningar och nycklar inom kapitalförvaltning med Markus Alin och Olof Cristoferson

11 September, 2023

Kapitalförvaltning är en bransch som befinner sig i ständig rörelse. I denna intervjuserie möter Sharpfins VD, Markus Alin, profilerade personer inom förmögenhetsförvaltning. Lyssna till ett samtal mellan Markus Alin och Fondo Solutions VD, Olof Cristoferson, när de diskuterar utmaningar och nycklar inom branschen:

  1. Konkurrens - modern teknologi integrerad på ett sömlöst sätt
  2. Komplexitet - styr din förvaltning mot fond
  3. Kundkrav - förvaltaren måste besitta ett informationsövertag

I videon diskuterar Markus Alin och Olof Cristoferson tre utmaningar inom kapitalförvaltning, en bransch i ständig utveckling:

1. Konkurrens - modern teknologi integrerad på ett sömlöst sätt

Utmaning: Kapitalförvaltningsbranschen är mättad och det är många aktörer som erbjuder samma lösningar. För lönsamhet och överlevnad måste man både kunna hålla ut och skapa en unik värdeproposition.

Nyckel: Med en modern teknologi integrerad på ett sömlöst sätt skapar man förutsättningar för en användarvänlig upplevelse. Det är avgörande för både rådgivare och slutkund och leder till en mer kostnadseffektiv förvaltning.

2. Komplexitet - styr din förvaltning mot fond

Utmaning: Komplexitet innefattar aspekter såsom geopolitiska-, konjunktur- och riskaspekter. Det är aspekter som kräver mycket kunskap och intuition att navigera igenom.

Nyckel: Använd en plattform med hög grad av automatisering så att fondförvaltaren kan fokusera sin förvaltning på just fondprodukter.

3. Kundkrav - system måste hantera informationsövertag

Utmaning: Kunden är mycket mer medveten kring sina investeringar idag och förväntar sig en större grad av informationsutbyte med förvaltare.

Nyckel: Förvaltare måste anpassa sig till det nya klimatet och säkerställa att man besitter ett informationsövertag. Det kräver system med hög grad av flexibilitet och som möjliggör interaktion med de system man jobbar i.

Sharpfin Insights

What to consider when Implementing a new Wealth Management Software

Missa ingenting

Prenumerera på vårat nyhetsbrev. I Sharpfin Insider delar vi med oss av viktiga uppdateringar, intressanta artiklar, release notes och branschhemligheter. Det vill du inte missa.

Vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande nedan.

Kontakta oss

Sales
Stockholm
sales@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77
Support
Stockholm
support@sharpfin.com
+46 (0)10 585 82 77

Address

Vasagatan 10, 4tr

111 20 Stockholm