Effektiva digitala rådgivnin­gsverktyg ett måste för de som flyttar pensionspengar

I flera år har påtryckningarna på regeringen om att slopa flyttavgiften på pensionsförsäkringar varit stora. Nu har förslaget äntligen blivit verklighet, och från den 1 april 2021 får det inte längre kosta stora summor för pensionssparare att flytta sina försäkringspengar. I och med ökad efterfrågan på flytt av pensionspengar behöver många kapitalförvaltare och försäkringsrådgivare nu se över sina interna administrativa processer, menar Markus Alin, vd på Sharpfin.

chess

Äntligen är avgiftstaket för pensionsflytt verklighet. Numera ska det inte kunna kosta mer än 600 kronor, eller 0,0127 prisbasbelopp, för att flytta en fond- och depåförsäkring. Nyheten har mottagits väl av många konsumenter som lidit av inlåsningseffekter i årtionden. Initiativet bör dock framförallt ses som ett steg i rätt riktning snarare än en perfekt lösning. En stor del av kapitalet räknas nämligen inte in i den nya lagen, som bara gäller för fondförsäkringar som är tecknade tidigast 2007. De sparare som alltså yrkat mest för denna förändring kommer inte kunna ta glädje av den nya lagen, och Liberalerna har lämnat in en in en motion där man menar att även äldre försäkringar bör omfattas av samma villkor.

Men som sagt, det är ett stort steg i rätt riktning. Spararna har nu avsevärt större möjlighet att ta kontroll över sina pensionspengar vilket kan innebära stora skillnader i avkastning på kapitalet till följd av annan förvaltning eller lägre kostnader. För de pensionsförvaltare som har en attraktiv kostnadsbild och bra förvaltning för kunderna kommer den ändrade lagen att innebära stora möjlighet till ökat kapital under förvaltning. Det kommer dock att innebära ett stort administrativt arbete både för de institutioner som flyttar in men också ut pensionskapital. Vissa institut försöker här med rent digitala processer som kunderna själva genomför men många kunder önskar rådgivning i samband med pensionsflytt. Louise Sander på Handelsbanken Liv säger exempelvis till VA Insights att hon är tveksam till om flytt av pensionspengar kan göras helt digitalt. Hon gör bedömningen att det alltid kommer att finnas ett behov av personlig rådgivning i samband med flytten.

Dags att fasa ut ineffektiva administrationsprocesser

Ett ökat tryck på flytt av pensionsförsäkringar innebär en ökad mängd manuell administration. Digitalisering och effektiva digitala verktyg är förutsättningar för att kunna ta hand om flyttar i en större utsträckning. Jag har tidigare skrivit om hur Sverige ligger efter när det gäller digitaliseringen av kapitalförvaltningsbranschen – något som kommer att bli ännu tydligare nu när många förvaltare kommer behöva införa nya och effektivare rutiner för att kunna möta den ökade efterfrågan på pensionsflytt.

För att pensions- och fondbolagen ska kunna möta det nya kundbehovet och samtidigt effektivisera sina processer krävs smidiga digitala verktyg som kan reducera mängden manuell administration och de kostnader som hör till. Sharpfin erbjuder lösningar för den som tröttnat på ineffektiva system och långsamma, tidskrävande administrationsprocesser – med Sharpfin Wealth Management Suite kan förvaltare fokusera på att förvalta kapital för maximal avkastning och kundnöjdhet, utan att sinkas

– Markus Alin, grundare och vd, Sharpfin

Published: 2021 05 19

Contact us

Sales

+46 (0)10 585 82 77

sales@sharpfin.com

Address

c/o Katalysen & Partners AB

c/o WeWork

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm, Sweden

Support

+46 (0)10 585 82 77

support@sharpfin.com